POZYSKANIE DZIKÓW W STREFIE WAMTA

Procedura odstrzału dzika w strefie WAMTA
1.  Myśliwy, który wykona odstrzał dzika w łowisku, wykonuje jego zdjęcie przed patroszeniem i wysyła do łowczego koła. Wysyła również sms z następującymi danymi:
    – dokładne miejsce odstrzału
    – wiek dzika
    – płeć dzika
    – waga dzika
2.
     a) jeżeli dzik jest przeznaczony do skupu, resztę danych podaje skup.
     b) jeżeli dzik jest przeznaczony na użytek własny:
      – dostarczamy do łowczego pismo z badania próbki (na włośnia) od weterynarza wraz z:
      – imieniem i nazwiskiem myśliwego
      – datą badania
      – wynikiem badania

W załącznikach poniżej informacje dotyczące zwrotu kosztów pozyskania dzików w strefie WAMTA

WAMTA
WIW

DRUK DDE