WSTRZYMANIE ODSTRZAŁU DZIKÓW – ASF


W związku z bezpośrednim zagrożeniem związanym z ASF oraz koniecznością dostosowania chłodni do wymogów sanitarnych w strefie zagrożenia ASF, łowczy wstrzymuje odstrzał dzików na terenie całego łowiska koła łowieckiego Koliber. Zakaz odstrzału obowiązuje do odwołania.