Pilnowanie upraw

W związku z pojawieniem się szkód łowieckich spowodowanych przez dziki, uprasza się wszystkich członków, o pomoc przy pilnowaniu upraw rolnych na terenie naszego Koła. 

Odstrzały można odbierać u Łowczego.