Apel do członków Koła

 

 

Apeluje do kolegów o udział w pilnowaniu pól z uwagi na dużo zgłoszeń do mnie o szkodach na ziemniakach i zbożu głównie w okolicach Kałku, Podkałku, Witowa i Kłudzic. 

Przykłady:
– Podkałek 5A (ziemniaki)
– Kalek 31- Dajcz (pszenica)
Proszę o potwierdzenie SMS. Kto nie ma odstrzału, zostanie mu wypisany i zostawiony w książce w Kłudzicach dzisiejszego dnia (15.06.2019)
Informuję również, że nie polujemy z ambon nieznajdujących się w okolicach pól z występującymi szkodami.
Darz Bór
Łowczy Koła Waldemar Sendalski