Historia

W 1952 roku grupa pasjonatów łowiectwa: Antoni Teleucki, Jan Niedźwiecki, Leszek Gwiazda, Józef Kociołek, Frańciszek Mosiński, Kazimierz Bysiński, Jan Szczepanowski, Stanisław Sowa, Tadeusz Kobuszewski postanowiła zorganizować się w koło łowieckie i w październiku tegoż roku wybrała pierwszy Zarząd Koła. W skład zarządu weszli: Antonii Teleucki – prezes, Frańciszek Mosiński – łowczy, Józef Kociołek – skarbnik, Jan Szczepanowski – sekretarz. Zarząd w takim składzie pracował do roku 1954 (jako ciekawostkę można dodać, że większość członków koła w owym czasie zawodowo była związana z aresztem śledczym w Piotrkowie Trybunalskim).

W sierpniu 1954 roku wybrano nowy Zarząd Koła w składzie: Jan Szczepanowski – prezes, Franciszek Mosiński – łowczy, Józef Kociołek – skarbnik, Jerzy Urbański – sekretarz

W tym samym czasie Koło otrzymało przydział obwodu i numer ewidencyjny. Oficjalna nazwa od tej pory to Koło Łowieckie nr 3 Coliber Kłudzice. Koło gospodarowało na powierzchni 8700 ha. W owym czasie pozyskiwano głównie zwierzynę drobną. Członkowie koła od początku angażowali się w działalność we władzach i organach Polskiego Związku Łowieckiego.

Kolega Stanisław Pawlak był członkiem Zarządu Wojewódzkiego PZŁ od roku 1986 do 2000, od 1987 do 1991 był członkiem Komisji Hodowlanej Naczelnej Rady Łowieckiej, a od roku 2000 członkiem Komisji Strzeleckiej i Szkoleniowej oraz przewodniczącym Komisji Wycen Medalowych.

Jan Jasak, od roku 1990 do 2000 był prezesem Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego. W tym miejscu należy wspomnieć o dużych sukcesach strzeleckich naszych kolegów: Januszu Błaszkowskim – mistrzu Polski w klasie powszechnej w roku 1998 oraz koledze Pawle Załodze – wielokrotnym mistrzu Polski, wielokrotnym zwycięzcy Ligi Strzeleckiej.

W 1990 roku z własnych środków i własnymi siłami nasze Koło, na obiekcie strzelnicy w Piotrkowie Trybunalskim, wybudowało nową linię strzelecką spełniającą wymagania Polskiego Związku Łowieckiego. W okresie sześćdziesięciu lat koledzy z naszego Koła Łowieckiego otrzymali 29 odznaczeń łowieckich w tym jeden ZŁOM i dwa Złote Medale Zasługi Łowieckiej.

W 1996 roku miało miejsce kolejne ważne wydarzenie w historii Koła –  została zakupiona stara rozlewnia mleka w Kłudzicach, którą adaptowano na domek myśliwski. Od tego momentu członkowie Koła zyskali miejsce spotkań myśliwskich, towarzyskich oraz rodzinnych i tak jest do dnia dzisiejszego.

Obecnie gospodarujemy na powierzchni 6800ha, z czego 2800 ha stanową lasy. W naszym obwodzie prowadzimy racjonalną gospodarkę łowiecką, czego dowodem jest introdukcja danieli w roku 2004.