Kurs pierwszej pomocy

Zapraszamy do wzięcia udziału w zdalnym kursie pierwszej pomocy przedmedycznej na Platformie szkoleniowo edukacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego – prośba o rozesłanie do członków PZŁ.
Kurs rusza 22 listopada i jest dostępny przez dwa tygodnie do 6 grudnia 2021 roku.
W kursie mogą wziąć udział stażyści i myśliwi.
Kurs dostępny jest pod adresem  https://moodle.pzlow.pl/.
Dostęp do platformy wg załączonej instrukcji (link poniżej).
W razie problemów z dostępem należy kontaktować się z właściwym dla miejsca zameldowania Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego.
Pamiętajmy, że Nasza wiedza może uratować komuś życie.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.
POBIERZ INSTRUKCJĘ DOSTĘPU DO PLATFORMY