Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30.09.2016 r. godz. 17.00

Zarząd Koła informuje, że na dzień 30.09.2016 r. godz. 17.00 zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła. Głównym tematem obrad będzie podjęcie uchwały, która pozwoli nam uporządkować Uchwały podjęte w roku 2010. Projekt Uchwały opracowanej przez Zarząd znajduje się na stronie internetowej Koła (czytaj uchwałę). Informujmy również , że wszelkie uwagi dotyczące w/w Uchwały należy zgłaszać na piśmie w terminie na 10 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad walnego zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.
 4. Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wnioskó
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Przedstawienie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia
 8. Głosowanie nad projektem uchwały Walnego Zgromadzenia
 9. Przedstawienie planu zmiany budżetu o kwotę 3600 zł na prowadzenie księgowości Koła.
 10. Głosowanie w sprawie zmiany planu budżetu.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Na dzień 30.09.2016r. wyznaczono termin corocznego spotkania przed sezonem polowań zbiorowych . Na spotkaniu przypomnimy zasady bezpieczeństwa, przedstawimy kalendarz polowań zbiorowych i omówimy zasady selekcji i odstrzału zwierząt łownych. Spotkanie odbedzie się po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.