Ocena prawidłowości odstrzału 20.06.2020


Ocena prawidłowości odstrzału byka jelenia odbędzie się dnia 20.06 w godzinach 9-11.  Poroża należy pozostawić w osadzie łowieckiej do dnia 17.06.