Odstrzał sanitarny

W załączniku rozporządzenie w sprawie odstrzałów sanitarnych – czytaj

Myśliwi zainteresowani dokonywaniem odstrzałów sanitarnych proszeni są o kontakt z łowczym.
Zarząd przypomina, że dziki z odstrzału sanitarnego, przeznaczone na użytek własny, należy okazać łowczemu lub prezesowi Koła. W tym celu, pozyskanego dzika należy  pozostawić w chłodni w osadzie łowieckiej w Kłudzicach, a następnie poinformować o tym jedną z w/w osób.