Skarbnik przypomina

o konieczności uregulowania zaległości finansowych względem Koła.