SKŁADKI

Lista aktualnych opłat (kwoty roczne) w roku gospodarczym 2023/24:

           Składki na rzecz Koła (zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia)

1.Składka członkowska – 1160zł* – do 1.06.2023
możliwość wpłaty składki w dwóch ratach:
1 rata – 580zł do 1.06.2023
2 rata = 580zł do 31.08.2023
*Myśliwy,, którzy w danym roku gospodarczym ukończyli 70 rok życia przysługuje ulga w wysokości 50% składki. Zwolnieni ze składki są: kol. P. Załoga i kol. J. Jasak.

2. Organizacja polowań zbiorowych – 250 zł – do 31.10
3. Opłata na rzecz rekompensat za zwierzynę płową (nietrofealną) oraz lisy (strzałowe) – 240 zł – do 31.03

Suma składek na koło 1650zł (nie zawiera ewentualnych ulg)

składka na PZŁ  – 503zł* – do 30.11
*wysokość składki na PZŁ za rok 2023/24 może ulec zmianie