SKŁADKI

Lista aktualnych opłat (kwoty roczne) w roku gospodarczym:

   składka na PZŁ  – 363zł – do 30.11

           Składki na rzecz Koła (zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia)

   składka członkowska podstawowa – 360 zł – do 30.11
   organizacja polowań zbiorowych – 160 zł – do 31.10
   opłata na rzecz rekompensat za zwierzynę płową (nietrofealną) oraz lisy – strzałowe – 240 zł – do 31.03
   prace gospodarcze – 450 zł – do 31.03

suma wszystkich składek 1573 zł