Walne Zgromadzenie

Zarząd wyznacza termin Walnego Zgromadzenia wszystkich członków Koła na dzień 31.05.2019 (piątek).