Nowe legitymacje PZŁ

Nowe legitymacje PZŁ są już gotowe do odbioru w ZO PZŁ. Opłata 30 zł do uiszczenia przy odbiorze legitymacji.