ODSTRZAŁY SANITARNE NA DZIKA – czytaj

Łowczy Koła prosi wszystkich członków o zgłaszanie się po odstrzały sanitarne na dzika.
załączamy dokumenty do wydrukowania:
wytyczne GLW
rozporządzenie
protokół z odstrzału
DDE 2019

Poniżej pismo Łowczego Okręgowego 

Szanowni Koledzy,
 
informuję, że 31.05.2019 roku Wojewoda Łódzki podpisał Rozporządzenie nr 4/2019 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanym w województwie łódzkim. W powiecie piotrkowskim koła łowieckie mają łącznie do odstrzału 150 sztuk dzików do dnia 20.08.2019 roku.
W celu wykonania odstrzału sanitarnego dzierżawca obwodu łowieckiego powinien prowadzić odrębną ewidencję upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego oraz odrębną ewidencję pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym w celu wykonania odstrzału sanitarnego. Dziki pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego powinny być dokumentowane na druku dochodzenia epizootycznego (DDE) oraz na protokole pozyskania dzika w ramach odstrzału sanitarnego. Druk DDE nie posiada załącznika w postaci fotografii strzelonego dzika oraz numeru znacznika do znakowania tusz dzików sanitarnych. Sposób dokumentowania dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego proszę uzgodnić z właściwym Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Sposób znakowania dzików określają wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego.
 
Uprzejmie proszę o wykonanie odstrzałów sanitarnych w określonym przez wojewodę terminie.
Do komunikatu załączam:
1. rozporządzenie nr 4/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 31.05.2019 roku  w sprawie  zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików
2. wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii
3. protokół oraz druk DDE (wytyczne oraz druk DDE znajdują się na stronie internetowej ZO PZŁ w Piotrkowie)
 
 
Z myśliwskim pozdrowieniem “darzbór”

Cezary Szadkowski